برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

جمعه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۰. ۹۰ لیر...

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸

برند‌های مختلف کلکسیون جدید خود را برای بهار ۲۰۱۹ روانه بازار کرده اید. در این مطلب کلکسیونی از جدیدترین پیراهن‌های زنانه را از برندهایی، چون منگو، کوتون و ال سی واکیکی برایتان آورده ایم که در صورت علاقه می‌توانید آن‌ها را از نمایندگی‌های این برند‌ها در ایران تهیه کنید.

 

به گزارش کیمیانیوز ،برند‌های مختلف کلکسیون جدید خود را برای بهار ۲۰۱۹ روانه بازار کرده اید. در این مطلب کلکسیونی از جدیدترین پیراهن‌های زنانه را از برندهایی، چون منگو، کوتون و ال سی واکیکی برایتان آورده ایم که در صورت علاقه می‌توانید آن‌ها را از نمایندگی‌های این برند‌ها در ایران تهیه کنید.

منگو

۱. ۲۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲. ۴۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۳. ۴۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۴. ۵۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۵. ۴۵ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۶. ۹۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۷. ۵۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۸. ۲۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۹. ۷۰ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۰. ۵۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۱. ۶۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۲. ۲۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۳. ۸۰ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۴. ۵۹ دلار

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


کوتون

۱۵. ۱۰۰ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۶. ۷۰ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۷. ۵۹ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۸. ۹۰ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۱۹. ۱۴۰ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲۰. ۸۹ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲۱. ۷۹ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲۳. ۷۹ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


ال سی واکیکی

۲۵. ۹۰ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲۶. ۶۹ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲۷. ۶۹ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲۸. ۷۰ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۲۹. ۶۹ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸


۳۰. ۹۰ لیر

جدیدترین کلکسیون پیراهن‌های زنانه، بهار ۹۸

منبع: lcwaikiki، mango، koton

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی