افسانه خضرلو

تنبل‌بودن راه خوبی برای زندگی نیست. آدم اگر حواسش نباشد، خیلی راحت در مسیری یکنواخت و تکراری می‌افتد.

ادامه مطلب...